Aktuality

10. března 2023

Stanovisko Společně & Digitálně k pozměňovacímu návrhu novely zákona o zadávání veřejných zakázek

Vláda usiluje o novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, díky níž by mělo dojít k usnadnění sdílení kapacit a zdrojů mezi státními úřady. Dnes je takové sdílení komplikované a mnohdy i z důvodu zbytečných právních překážek nerealizovatelné. Umožnit snadné sdílení kapacit mezi jednotlivými složkami státu označují ve společném stanovisku organizace sdružené v iniciativě Společně & Digitálně za správný krok k zefektivnění využívání zdrojů státu, s pozitivním dopadem mimo jiné i na digitální transformaci České republiky.

Celé stanovisko si přečtěte na webu Česko Digital

16. května 2022

Vláda předložila novelu služebního zákona. Dílčí pozitiva nenahradí potřebu velké reformy

Vláda předložila skrze poslaneckou iniciativu novelu služebního zákona. Navzdory dílčím pozitivům, které novela přináší, upozorňuje Rekonstrukce státu ve své zprávě na netransparentní proces vzniku novely. Kvalitní služební zákon je základní podmínkou modernizace a digitalizace státní správy, jeho změny by se měly tvořit na základě odborně-společenské shody a ve spolupráci s opozicí. Především ale služební zákon potřebuje komplexní revizi, ne jen dílčí opravy. Experti na veřejnou správu proto vládu vyzývají, aby novelu služebního zákona nepodcenila, zahájila přípravy velké reformy a zapojila do její tvorby odborníky i opozici.

26. dubna 2022

K úspěšné integraci ukrajinských uprchlíků potřebujeme centrální řídící tým a digitální nástroje

Odborné organizace občanské společnosti (Aspen Institute CE, České priority, Česko.Digital, Hlídač státu, Nadace OSF, Rekonstrukce státu, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Nadační fond Eduzměna, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, Nadace České spořitelny i Učitel naživo) se ve společném stanovisku shodují, že úspěšné zvládnutí integrace osob prchajících do Česka z válkou sužované Ukrajiny vyžaduje přístup, na který český stát není zvyklý. Apelují na zřízení centrálního řídícího týmu s odpovídajícím nadresortními pravomocemi a urychlený vývoj digitálních nástrojů, které usnadní komunikaci a strategické plánování. Současně ale oceňují, že vláda potřebným směrem nakračuje, a nabízí vládě pomocnou ruku v dalších krocích.

1. února 2022

Odborné organizace apelují na zdrženlivost a systémový přístup při novelizaci služebního zákona

V souvislosti s připravovanou novelou služebního zákona připravili Aspen Institute CE, České priority, Česko.Digital, Hlídač státu, Nadace OSF, Rekonstrukce státu a Transparency International ČR odborné stanovisko, v němž apelují na zdrženlivost v případě potřeby přijmout "rychlou" novelu služebního zákona a vyzývají k zahájení prací na systémové změně, neboť dílčí změny ke zlepšení nepovedou. Zejm. vyzývají k ustavení realizačního týmu a svolání externí konzultační skupiny složené ze zástupců občanské veřejnosti a odborníků z praxe. Stanovisko je motivováno obavou z opakování scénáře přijímání současného služebního zákona v roce 2014, který dovedl státní správu do stavu, v němž není ani efektivní ani není schopna garantovat svou neutralitu.

25. ledna 2022

Experti upozorňují na problémy státní správy i nedostatky v digitalizaci

V době covidu se “projevily všechny dlouhodobé nedostatky, kterými zejména státní správa trpí - zaostáváním v digitalizaci a automatizaci počínaje a neschopností proaktivně vystupovat jako sebevědomý a odborný partner politické reprezentaci konče. Je ale třeba dodat, že k takovému vystupování není fungování státní správy, ke škodě politické reprezentaci, uzpůsobeno. Přetrvává také velmi nízká úroveň nezbytné kooperace mezi složkami veřejné správy, a to jak horizontální (resortismus), tak vertikální (komunikace mezi centrem a regiony),” uvedli experti ve své zprávě o stavu veřejné správy.

29. listopadu 2021

Vytvoření platformy Společně a digitálně

Digitalizace státu je jedním ze třech pilířů modernizace státu. Přestože se o digitální transformaci mluví jako o prioritě, Česká republika stále zaostává. Česko.Digital, Rekonstrukce státu, Nadace OSF, Aspen Institute CE, České priority, Hlídač státu, ASWA, Open Content, Otevřená města a Datlab Institut proto vytvořily občanskou platformu Společně a digitálně, která propojuje neziskové organizace, experty, úředníky, politiky, podnikatele a občany s cílem společně se o realizaci třetího pilíře modernizace státní správy aktivně zasadit.

25. listopadu 2021

Představení společné deklarace v Senátu

25. listopadu 2021 představili autoři Společnou deklaraci: Je nejvyšší čas modernizovat státní správu především managementu veřejné správy na semináři v Senátu. S představením nezbytných aktivit jednotlivých pilířů modernizace vystoupili zástupci Aspen Institute CE, Rekonstrukce státu, Českých priorit a Hlídače státu. Následného odborného diskusního panelu, který se nesl ve shodě o nezbytnosti zahájení konkrétních modernizačních kroků v duchu představených pilířů modernizace, se zúčastnili jako zástupci státní správy náměstek ministra vnitra pro státní službu P. Hůrka a náměstkyně ministra průmyslu a obchodu S. Jirotková. Seminář pořádal Aspen Institute CE spolu s 1. místopředsedou Senátu J. Růžičkou a senátorem P. Štěpánkem.