Je nejvyšší čas
modernizovat
státní správu

Fungování státní správy v České republice není vyhovující ani pro řešení běžných problémů, natož pro zvládání krizí.


Autoři:

Jsme zástupci občanského sektoru, kteří se dlouhodobě zabývají kvalitou vládnutí v České republice. Uvědomujeme si, že česká státní správa už dlouho není v dobré kondici.

Právě proto jsme přesvědčeni, že je nejvyšší čas zahájit její modernizaci, chceme-li jako společnost obstát před výzvami budoucnosti. Víme, že modernizace je náročným úkolem. Nástroje k jejímu provedení drží v rukou politická reprezentace.

My, jako zástupci občanského sektoru, nabízíme pomocnou ruku.


Společná deklarace:

Je nejvyšší čas
modernizovat státní správu

Experti, nezávislé analýzy, mezinárodní srovnání i samotní státní zaměstnanci upozorňují na velmi nízkou efektivitu státní správy, která se projevuje mimo jiné pomalostí, administrativní náročností procesů, nepředvídatelností budoucích kroků a neschopností přicházet s řešeními aktuálních komplexních výzev (od digitalizace po vzdělávání). Prvotním projevem neefektivity je nedostatečná kvalita služeb, které státní správa poskytuje občanům a politikům.

Jsme přesvědčeni, že:

1
Transformace státní správy se musí stát klíčovou prioritou nové vlády, jejíž plnění bude zaštiťovat a dozírat přímo předseda vlády, případně pověřený místopředseda.
2
Vláda musí využít zkušeností s vedením úspěšných reforem ze zahraničí a ustanovit realizační týmy soustředěné na pilíře transformace.
3
Realizační týmy musí mít stanovené cíle, harmonogram jejich plnění a přímou odpovědnost i přístup k vedení vlády. K plnění cílů potřebují svůj rozpočet, silný mandát a kompetence k projektovému vedení transformace.

Apelujeme na vládu, aby:

modernizaci státní správy zařadila mezi své cíle v připravovaném programovém prohlášení, ustanovila realizační týmy a započala s procesem transformace. Je nezbytné začít s těmito kroky co nejdříve tak, aby efektivnější podoba státní správy kromě jiného usnadnila i plnění dalších vládních priorit.

Zároveň deklarujeme zájem tento dlouhodobý proces podporovat a spolupracovat s vládními představiteli a realizačním týmem na hledání správných řešení pro modernizaci státní správy.

Rozvoj efektivní státní správy je totiž společný zájem celé České republiky.

Současně zdůrazňujeme, že tato deklarace není kritikou státních zaměstnanců, kteří často dělají, co mohou, podávají i nadstandardní výkony v prostředí, které tomu nepřeje, a marně hledají podporu, uznání a zastání.


Reformu považuje za nezbytnou nejen veřejnost, ale i zaměstnanci státní správy.

Úroveň státní správy v mezinárodním srovnání výkonu patří mezi nejhorší.

Public Sector Performance (score)

Jak modernizovat státní správu?

Pilíře modernizace

K modernizaci státní správy může výrazně přispět zejména uskutečnění klíčových kroků v níže uvedených pilířích. Spustit modernizaci je nezbytné ve všech pilířích souběžně. Důležité jsou první rychlé kroky, primárně ustanovení realizačních týmů pro každý pilíř a zaměření se v realizaci na pozitivní cíle dosažitelné v krátkodobém horizontu.

pilíř I

Efektivní
organizace

Projektový tým

Zajištění neutrality státní služby a posílení jejího vedení

Schopnost najímat i udržet talenty i experty

Systematické vzdělávání zaměstnanců

Kvalitní cílově orientovaný management

web pilíře
pilíř II

Informované
vládnutí

Vládní analytický útvar

Zkvalitnění procesu RIA

Zavedení modelu strategického řízení

Zefektivnění řízení veřejných financí

Vybudování analytických kapacit a základní infrastruktury

web pilíře
pilíř III

Digitální
transformace

Centrální řídící útvar

Standard digitální služby

Měření efektivity

Zavádění prvků agility, konzultační týmy

Podpora sdílení know-how a služeb

web pilíře

Signatáři

 • Jan Barta
  podnikatel a investor, Pale Fire Capital
 • Pavel Bratinka
  bývalý náměstek ministra zahraničních věcí
 • Marie Bohatá
  bývalá předsedkyně ČSÚ a zástupkyně GŘ v Eurostatu
 • Ondřej Fryc
  zakladatel Mall.cz a partner Reflex Capital
 • Martin Hájek
  internetový podnikatel a investor, zakladatel Livesport
 • Tomáš Havel
  vysokoškolský pedagog Právnické fakulty Univerzity Karlovy
 • Petr Janský
  ekonom a vedoucí katedry na FSV Univerzity Karlovy
 • Jiří Jirsa
  bývalý 1. náměstek ministra zemědělství
 • Lukáš Kačena
  nezávislý konzultant pro oblast veřejné správy
 • Bob Kartous
  publicista, ředitel Pražského inovačního institutu
 • Ondřej Krátký
  spoluzakladatel a CEO Liftago
 • Tomáš Louda
  vedoucí Katedry veřejné správy Západočeské univerzity v Plzni
 • Václav Muchna
  spoluzakladatel Y Soft Corporation
 • Danuše Nerudová
  rektorka Mendelovy univerzity
 • Jakub Nešetřil
  IT podnikatel
 • Edvard Outrata
  bývalý předseda ČSÚ a vysoký státní úředník v Kanadě
 • Filip Pertold
  zástupce výkonného ředitele IDEA a výzkumný pracovník IDEA
 • Ivan Přikryl
  bývalý vedoucí Úřadu vlády
 • Marie Sciskalová
  vysokoškolský pedagog Slezské univerzity v Opavě
 • Lukáš Tóth
  ekonom a spoluzakladatel Behavio Labs
 • Eliška Wagnerová
  bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu a předsedkyně Nejvyššího soudu
 • Ondřej Závodský
  bývalý náměstek ministra financí

Aktuality

10. března 2023

Stanovisko Společně & Digitálně k pozměňovacímu návrhu novely zákona o zadávání veřejných zakázek

Vláda usiluje o novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, díky níž by mělo dojít k usnadnění sdílení kapacit a zdrojů mezi státními úřady. Dnes je takové sdílení komplikované a mnohdy i z důvodu zbytečných právních překážek nerealizovatelné. Umožnit snadné sdílení kapacit mezi jednotlivými složkami státu označují ve společném stanovisku organizace sdružené v iniciativě Společně & Digitálně za správný krok k zefektivnění využívání zdrojů státu, s pozitivním dopadem mimo jiné i na digitální transformaci České republiky.

Celé stanovisko si přečtěte na webu Česko Digital

16. května 2022

Vláda předložila novelu služebního zákona. Dílčí pozitiva nenahradí potřebu velké reformy

Vláda předložila skrze poslaneckou iniciativu novelu služebního zákona. Navzdory dílčím pozitivům, které novela přináší, upozorňuje Rekonstrukce státu ve své zprávě na netransparentní proces vzniku novely. Kvalitní služební zákon je základní podmínkou modernizace a digitalizace státní správy, jeho změny by se měly tvořit na základě odborně-společenské shody a ve spolupráci s opozicí. Především ale služební zákon potřebuje komplexní revizi, ne jen dílčí opravy. Experti na veřejnou správu proto vládu vyzývají, aby novelu služebního zákona nepodcenila, zahájila přípravy velké reformy a zapojila do její tvorby odborníky i opozici.

Starší aktuality